Parola di Vita Gen4 b

Нашиот допринос за новата евангелизација

Искуствата од Словото на животот што Џен4 ги прават преку делата на љубов или нивното единство, се еден начин тие да ја изразат нивната духовност. Бидејќи преку чистота,која е карактеристична за малите деца, односот со Бог се изразува преку дела. Ете зошто Делата на љубов направени од Џен4 се толку многу прифатливи од сите и не натерат да разбереме како треба да се живее Евангелието. Тоа е затоа што Исус еднаш рекол: „Ако не станете како еден од овие најмали, нема да влезете во Царството Божјо“. Еве неколку примери направени од Џен4 во целиот свет.

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.