Fontos figyelmeztetés!

2020. áprilisától ez a honlap nem lesz már elérhető.

2020. márciusától az Életigét az új Gen4 honlapon tesszük közzé: http://gen4.focolare.org/

Gen4 életige, 2020. február

Segíts, Jézus, hogy mindig szeresselek!

„A fiú apja erre felkiáltott: »Hiszek! Segíts hitetlenségemen!«” (Mk 9,24)

Pdv 202001 Pdf BW               Pdv 202001 Pdf Color

Gen4 életige, 2020. január

Szeretettel fogadjunk mindenkit, akivel találkozunk

„Igen emberségesen bántak velünk” (ApCsel 28,2)

Pdv 202001 Pdf BW               Pdv 202001 Pdf Color

Gen4 életige, 2019. december

Ne várj, bocsáss meg most!

„Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, melyik órában jön el Uratok.” (Mt 24,42)

Pdv 201912 BW               Pdv 201912 Color

Gen4 életige, 2019. november

Bújjunk a másik bõrébe!

„Azokkal, akik örülnek, örüljetek, s a sírókkal sírjatok.” (Róm 12,15)

Pdv 201911 BW               Pdv 201911 Color

Gen4 életige, 2019. október

Vigyük el az evangélium örömét mindenkinek!

„Õrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik.” (2Tim 1,14)

Pdv 201910 BW               Pdv 201910 Color

Gen4 életige, 2019. szeptember

Segítsünk a többieknek!

„Vigasztaljátok és bátorítsátok egymást.” (1Tessz 5,11)

Pdv201909BW               Pdv201909Color

Gen4 életige, 2019. augusztus

A szívünkbe rejtett kincs

„Ahol a kincsetek, ott a szívetek is.” (Lk 12,34)

Pdv201908BW                

Gen4 életige, 2019. július

Adni

„Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok.” (Mt 10,8)

Pdv201907BW                 Pdv201907Color

Gen4 életige, 2019. június

A Szentlélek erõt ad

„Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erõ tölt el benneteket, és tanúim lesztek” (ApCsel 1,8)

Pdv201906BW                 Pdv201906Color

Gen4 életige, 2019. május

Lépjünk oda ahhoz, aki szenved

„Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” (Jn 20,21)

Pdv201905BW                 Pdv201905Color

Gen4 életige, 2019. április

Szeressük egymást!

„Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát.” (Jn 13,14)

Pdv201904BW                 Pdv201904Color

Gen4 életige, 2019.március

A megbocsátás gyõztessé tesz

„Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas!” (Lk 6,36)

Pdv201903BW                 Pdv201903Color

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.