Gen4 életige, 2018. május

Fedezzük fel a bennünk rejlõ kincset

„A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hûség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal 5,22)

Pdv201805BW                  Pdv201805Color

Gen4 életige, 2018. április

Kövessük Jézus példáját

„Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van” (Jn 6,47)

Pdv201804BW                  Pdv201804Color

Gen4 életige, 2018. március

Kövessük Jézus tanítását

„Uram, mutasd meg nekem útjaidat, taníts meg ösvényeidre!” (Zsolt 25,4)

Pdv201803BW                  Pdv201803Color

Gen4 életige, 2018. február

Szívünkben a szeretet forrása

„A szomjazónak ingyen adok az élet forrásából” (Jel 21,6)

Pdv201802BW                 Pdv201802Color

Gen4 életige, 2018. január

A szeretet ereje

„Jobbodat, Uram, megdicsõíti ereje” (Kiv 15,6)

Pdv201801BW                Pdv201801Color

Gen4 életige, 2017. december

Itt vagyok, Jézus!

„Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38)

Pdv201712BW                Pdv201712Color

Gen4 életige, 2017. november

Növekedjünk a szeretetben

„Aki közületek a legnagyobb, legyen a szolgátok” (Mt 23,11)

Pdv201711BW               Pdv201711Color

Gen4 életige, 2017. október

Legyünk olyanok, mint Jézus!

„Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt.” (Fil 2,5)

Pdv201710BW               Pdv201710Color

Gen4 életige, 2017. szeptember

Nem magamra, rád gondolok!

„Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen.” (Mt 16,24)

Pdv201709BW               Pdv201709Color

Gen4 életige, 2017 augusztus

A teremtés nyitott könyve

„Az Úr jóságos mindenkihez, telve irgalommal minden iránt, amit alkotott.” (Zsolt 145,9)

Pdv201708BW               Pdv201708Color

Gen4 életige, 2017 július

Jézus örömmel tölti el szívünket

„Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket”  (Mt 11,28)

Pdv201707BW              Pdv201707Color     

Gen4 életige, 2017 június

Vigyük el Isten szeretetét mindenkinek!

"Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket" (Jn 20,21)

Pdv201706BW             Pdv201706Color     

Gen4 életige, 2017 május

Jézus mindig itt van velünk

„Íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig”  (Mt 28,20)

Pdv201705BW            Pdv201705Color     

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.