Gen4 életige, 2019. február

Az igazi béke Jézustól származik

„Keresd a békét és járj a nyomában!” (Zsolt 34,15)

Pdv201902BW                 Pdv201902Color

Gen4 életige, 2019. január

Akkor vagyunk igazak, ha mindenkit szeretünk, és megbocsátunk

„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (MTörv 16,20)

Pdv201901BW                 Pdv201901Color

Gen4 életige, 2018. december

Örüljetek mindig!

„Örüljetek az Úrban szüntelenül!” (Fil 4,4)

Pdv201812BW                  Pdv201812Color

Gen4 életige, 2018. november

A vendég: Jézus

„Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, õ meg velem.” (Jel 5,18)

Pdv201811BW                  Pdv201811Color

Gen4 életige, 2018. október

A Szentlélek bennünk: tévedhetetlen vezetõ

„Vezessen benneteket a Lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek.” (Gal 5,18)

Pdv201810BW                  Pdv201810Color

Gen4 életige, 2018. szeptember

Jézus szavai irányt mutatnak

„Fogadjátok szelídséggel a belétek oltott igét, amely meg tudja menteni lelketeket.” (Jak 1,21)

Pdv201809BW                  Pdv201809Color

Gen4 életige, 2018. augusztus

Szeretni vég nélkül

„Örök szeretettel szerettelek, azért megõriztem irántad irgalmasságomat” (Jer 31,3)

Pdv201808BW                  Pdv201808Color

Gen4 életige, 2018. július

Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erõs

„Elég neked az én kegyelmem. Mert az erõ a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.” (2Kor 12,9)

Pdv201807BW                  Pdv201807Color

Gen4 életige, 2018. június

Boldogok leszünk, ha békében élünk a többiekkel

„Boldogok a békességszerzõk, mert Isten fiainak hívják majd õket.” (Mt 5,9)

Pdv201806BW                  Pdv201806Color

Gen4 életige, 2018. május

Fedezzük fel a bennünk rejlõ kincset

„A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hûség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal 5,22)

Pdv201805BW                  Pdv201805Color

Gen4 életige, 2018. április

Kövessük Jézus példáját

„Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, annak örök élete van” (Jn 6,47)

Pdv201804BW                  Pdv201804Color

Gen4 életige, 2018. március

Kövessük Jézus tanítását

„Uram, mutasd meg nekem útjaidat, taníts meg ösvényeidre!” (Zsolt 25,4)

Pdv201803BW                  Pdv201803Color

Gen4 életige, 2018. február

Szívünkben a szeretet forrása

„A szomjazónak ingyen adok az élet forrásából” (Jel 21,6)

Pdv201802BW                 Pdv201802Color

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.