Gen4 életige 2016.december

Ma született a Megváltó

„Õ jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.”  (Iz 35,4)

Pdv201612BW           Pdv201612Color     

Gen4 életige 2016.november

Jézus  mindig velem van

„Mindent elviselek abban, aki erõt ad.”  (Fil 4,13)

Pdv201611BW           Pdv201611Color     

Gen4 életige 2016.október

Megbocsátok!

„Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozz, s neked is megbocsátják vétked.” (Sir 28,2)

Pdv201610BW          Pdv201610Color     

Gen4 Életige 2016. szeptember

Köszönjük meg Istennek az ajándékait

„…Minden a tietek. Ti azonban Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené.” (1Kor 3,22-23)

Pdv201609BW         Pdv201609Color     

Gen4 Életige 2016. augusztus

De jó, hogy testvérek vagyunk!

„Egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.” (Mt 23,8)

Pdv201608BW         Pdv201608Color      

Gen4 Életige 2016. július

Jézus megbocsát nekünk, mi is bocsássunk meg!

„Legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.” (Ef 4,32)

Pdv201607BW        Pdv201607Color      

Gen4 Életige 2016. június

Szeretetünk békét szül

„Éljetek békében egymással.” (Mk 9,50)

Pdv201606BW       Pdv201606Color       Pic201606video

Gen4 Életige 2016. május

Sok nemzet, egy nép

„Velük fog lakni és õk az õ népe lesznek, és maga az Isten lesz velük.”  (Jel 21,3)

Pdv201605BW      Pdv201605Color      Pic201605video

Gen4 Életige 2016. április

Velem tettétek

„Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” (Mt 25,40)

Pdv201604BW      Pdv201604Color     Pic201604video

Gen4 Életige 2016. Március

Ha szeretjük egymást, Jézus közöttünk van

„Közel van hozzátok az Isten országa.” (Lk 11,20)

Pdv201603BW     Pdv201603Color      Pic201603video

Gen4 Életige 2016. Február

Vigasztaljuk meg, aki sír vagy szomorú!

„Mint a fiút, akit az anyja vigasztal, úgy vigasztallak meg én is titeket.” (Iz66,13)

Pdv201602BW     Pdv201602Color

Gen4 Életige 2015. december

Adjuk Jézust a világnak , ahogy Mária is tette

„Készítsétek elõ az Úr útját, egyengessétek ösvényeit” (Mk 1,3)

Pdv201512itBW     Pdv201512itColor

Gen4 Életige 2015. november

Mindnyájan testvérek vagyunk

„Legyenek mindnyájan egy” (Jn 17,21)

Pdv201511itBWPdv201511itColor

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.