Gen4 Életige, Augusztus 2014

Megbocsátás és újrakezdés

„Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett, imádkozz, s neked is megbocsátják vétked." (Sir 28,2)

Pdv201408itBWPdv201408itColor-2

Gen4 Életige, Június 2014

Jézus mindig velünk van

„Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig.” (Mt 28,20)

Pdv201406itBWPdv201406itColor

Gen4 Életige, május 2014

Bocsássunk meg egymásnak!

„… Krisztus nevében kérünk:engesztelődjetek ki az Istennel!”(2Kor 5,20)

Pdv201405itBWPdv201405itColor

Gen4 Életige, április 2014

Erröl ismerjenek meg

„Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást!” (Jn 13,34)

Pdv201404itBWPdv201404itColor

Gen4 Életige, február 2014

Ne legyenek bálványaink!

„Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent.”(Mt5,8)

Pdv201402brBWPdv201402brColor

 

Gen4 Életige, január 2014

Mindannyian testvérek vagyunk!

„Krisztus, az Egyház egyetlen alapja”(~1Kor 3,11)

Pdv201401esBWPdv201401esColor

Gen4 Életige, december 2013.

Jön a Karácsony, vigyük a köztünk  Jön a Karácsony, vigyük a köztünk élö élöélö élö Jézust mindenkinek Jézust mindenkinek

„Titeket pedig gyarapítson és gazdagítson az Úr a szeretetben, egymás és mindenki iránt.” (1 Tessz 3,12)

 Pic Pdv201312 BWPic Pdv201312 Color

 

 

Gen4 Életige, November 2013

Legyünk irgalmasok!

„Legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.” (Ef 4,32)

         Pic Pdv201311 BW            Pic Pdv201311 Color

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.