Meldžiame vienytis!

„Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų.“Mt 18, 19–20

Pdv201407itBW-2Pdv201407itColor

This website uses “technical cookies”, including third parties cookies, which are necessary to optimise your browsing experience. By closing this banner, or by continuing to navigate this site, you are agreeing to our cookies policy. The further information document describes how to deactivate the cookies.